Koncem dubna manželka britského prince Williama v londýnské porodnici přivedla na svět svého třetího potomka.
Veřejnost udivilo, že vévodkyně z Cambridge se synem odcházela z porodnice již sedm hodin po porodu.  Mnozí se podivovali nad tím, jak je možné, že může žena odejít domů jen pár hodin po té, co přivede na svět dítě. Odpověď je jednoduchá.  Vévodkyně Kate má zajištěnou důkladnou odbornou péči zdravotníků, kteří jí navštíví u ní doma. A vy nemusíte být ani vévodkyně ani královna, abyste si právě takovou péči, po té, co přijdete z porodnice domů, mohla dopřát.

Tato služba je dostupná rovněž u nás v ČR a pokud se momentálně zajímáte o témata těhotenství a porodu, nepochybně jste o ní již slyšela. Pravděpodobně Vás ale mate její pojmenování, protože má mnohá označení, ale pod mnoha názvy se skrývá jedna a tatáž služba.

Jedná se o komunitní péči porodní asistentky.

Možná jste se s takovým názvem doposud nikdy nesetkala. Ale znáte její jiná označení:

  • Návštěvní služba porodní asistentky v domácím prostředí
  • Služby privátní porodní asistentky
  • Terénní porodní asistentka
  • Komunitní porodní asistentka

Ať už to budeme nazývat jakkoliv, jedná se o komunitní péči porodní asistentky, která vychází z platné legislativy České republiky a Evropské unie, týkající se zdravotních služeb.

V praxi to znamená, že porodní asistentka může vykonávat svoje povolání ve zdravotnickém zařízení, ale také mimo něj – v prostředí komunity, tedy ve vašem přirozeném prostředí, tedy u vás doma. V ČR je v současné době minimální délka pobytu po vaginálním porodu zkrácena na 72 hodin a návštěvní službu můžete využít klidně i tentýž den, co porodnici opustíte.

Návštěvní služba byla součástí práce porodní asistentky již od pradávna, vlastně byla její stěžejní obsahovou náplní. Do devadesátých let 20.století měla porodní asistentka vymezený obvod svých pacientek a to jak gynekologických, tak těhotných a poskytovala jim péči v domácím prostředí jako součást běžné praxe. Do doby, než se gynekologicko-porodnická péče přesunula do personálně a přístrojově vybavených porodnic.

Proto by se mohlo zdát, že poskytování návštěvní služby v domácím prostředí může být krokem zpět. Opak je však pravdou a tato praxe souvisí s rozvojem kompetencí porodních asistentek současné doby, která se tak přibližuje vyspělému celosvětovému systému.

Tuto službu poskytuje porodní asistentka, jakožto  zdravotnický pracovník se specializovanou  způsobilostí. Každá porodní asistentka pracuje v souladu  svého rozumu, srdce a svých rukou tedy poskytuje péči na podkladě dosaženého vzdělání a svých praktických zkušeností, proto by domácí péči měla poskytovat pouze  asistentka s dostatečnou praxí. Díky čemuž dokáže poradit ženám ve všech obdobích těhotenství, porodu a šestinedělí a zároveň rozpoznat, či předejít vzniklým odchylkám od normálu a včasně a vhodně zasáhnout jak v případě ženy, tak již narozeného dítěte.

Komunitní porodní asistentka by se měla stát v těhotenství průvodcem ženy , na nějž se může kdykoliv obrátit, což by mělo přispět ke spokojenosti a klidu, které jsou v těhotenství nezbytné. Také s účelem této pomoci jsou porodní asistentky vzdělávány v oblasti psychologie a sociologie a jsou schopny v domácím prostředí pomoci vyřešit problémy,které trápí těhotné i nedělky a jejich děti.

Náplň práce komunitní porodní asistentky se různí podle druhu návštěvy.

Zjednodušenou formou lze tyto druhy rozdělit na ČINNOST KOMUNITNÍ SESTRY:

  1. v péči o ženu v prekoncepčním období

Ačkoliv tomu ne vždycky tak je, těhotenství by mělo být plánovanou akcí dvou milujících se lidí, kteří se rozhodli založit rodinu. Od dob dostupnosti široké škály antikoncepčních metod je plánování rodiny svévolným rozhodnutím každé ženy. Komunitní péče ne náhodou zahrnuje rovněž také péči o ženu v jejím prekoncepčním období. V praxi to znamená, že komunitní sestra poskytuje péči rovněž v rodině, kde je snaha o početí.

Nutno podotknout, že s rozvojem internetu a sociálních sítí je právě o tuto službu asistentek pravděpodobně nejmenší zájem. Avšak není nic horšího než se právě v tomto nepřeberném množství zmatečných informací vyznat a tak je množství dotazů zodpovězených odbornou profesionálkou jistě na místě.

Mimo jiné sem patří:

–  příprava páru na početí

– ujasnění systému ovulace a ovulačních dnů

– informace o časných známkách těhotenství

– a jiné zásady, které se shodují v péči o ženu v těhotenství

  1. v péči o ženu v těhotenství

Je důležité vysvětlit ženě předpokládaný průběh jejího těhotenství, harmonogram péče a biologické pochody s těhotenstvím související.  Činnosti porodní asistentky v komunitní péči se v mnohých bodech setkávají, patří tedy do všech bodů její činnosti avšak s ohledem na konkrétní dané období.

Patří sem:

– životospráva

– prostředí a pohybová aktivita

– nevhodné látky a rizikové chování

– hygiena a sexuální aktivita

– oblečení

– psychický stav, aj.

  1. v péči o ženu při porodu

Důležitým úkolem v oblasti práce komunitní sestry v rámci porodu je vysvětlit nastávající matce známky počínajícího porodu a známky ohrožení plodu, které musí matku za každých okolností vést do porodnice.

Dále:

– vysvětlit porodní mechanizmus

– původ a počátek děložních stahů – kontrakcí

– známky toho, jak odlišit kontrakce vedoucí k porodu od tzv. poslíčků

– stavy spojené s odtokem plodové vody

– seznámení s případnými riziky a jejich řešení

– součástí mohou být také tipy v  tématu „co si zabalit do porodnice“

Právě tento bod činnosti komunitní porodní asistentky pravděpodobně znáte pod označením „předporodní kurz“.

  1. v období šestinedělí

Je pravděpodobně nejčastější, jelikož na období těhotenství a porodu se využívají převážně skupinové těhotenské a předporodní kurzy.  Zejména poporodní období může doprovázet nemalé procento komplikací, k jejichž řešení nebo minimálně rozpoznání je asistentka vyškolena.

Patří sem:

– hojení případných porodních poranění

– informace o stahování dělohy a krvácení v šestinedělí

– zahájení činnosti mléčné žlázy, kojení a jeho techniky

– aspekty návratu organismu ženy do stavu před otěhotněním

– celkový stav organismu

– kontrola novorozence

            Ve všech případech by komunitní sestra měla řešit všechny otázky týkající se jakýchkoliv  nejasností, které vedou nebo by mohly vest ke stresování ženy a potažmo jejího dítěte a celé rodiny.

Primárně by však návštěvní služba, ať už z jakéhokoliv důvodu, měla být preventivním opatřením.

Tuto návštěvní službu lze využít v omezeném množství v těhotenství a šestinedělí,  na podkladě zdravotní indikace, kterou předepíše  ošetřující gynekolog a to spíše ve výjimečných případech. Pokud má žena o tuto službu sama zájem, komunitní porodní asistentku si může vybrat.  A po té hradí její služby dle smlouvy, kterou s ní uzavírá.

 

 Mgr. Pavlína Prusenovská

Vystudovala vysokou školu zdravotnickou obor porodní asistentka a VŠ sv. Alžbety v Bratislavě obor ošetřovatelství. Pracovala v porodnici v Neratovicích a v Praze v Centru asistované reprodukce v Podolí. V současné době pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě. Je lektorkou předporodní přípravy a absolventkou kurzu specializované těhotenské masáže. Je autorkou diplomové práce na téma Těhotenství, porod a rodičovství se zaměřením na práci komunitní sestry.

 

Text: Mrg. Pavlína Prusenovská

Foto: archiv redakce